Voorbeeld van planning

laatst bijgewerkt jun 30, 2009
1
2017 - 2018
sep
okt
nov
dec
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
2
2018 - 2019
sep
okt
nov
dec
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
3
2019 - 2020
sep
okt
nov
dec
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
4
2020 - 2021
sep
okt
nov
dec
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug

Schrijven

Schrijven is een leerproces en je kunt er het beste snel mee beginnen. De eerste keer is het het moeilijkst. De volgende keren dat je een stuk moet schrijven wordt het gemakkelijker. Je kunt vaak al vroeg in het traject beginnen met een beschrijving van de theorie, die later kan dienen als basis voor het theoretische hoofdstuk. Ook kun je alvast de opzet van je eerste experiment beschrijven, zonder de resultaten.
Meer hierover kun je lezen op bladzijde 58, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Onderwijs geven

Onderwijs geven hoort bij het takenpakket van de meeste promovendi. Hoe die taak ingevuld wordt, is afhankelijk van de afdeling waar je werkt. Onderwijs geven kan bijvoorbeeld bestaan uit hoorcolleges en/of werkcolleges geven, opstellen en nakijken van tentamens of het begeleiden van scriptie-studenten en stagiaires.

Meer hierover kun je lezen op bladzijde 61, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Lezen

Elk onderzoeksproject begint met het bestuderen van informatie over het vakgebied. Soms is dat niet je eigen vakgebied en heb je meer tijd nodig om je in te lezen. Daarnaast is het nodig om je te verdiepen in de methoden van onderzoek.

Meer hierover kun je lezen op bladzijde 56, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Stops

Bij het verzamelen van informatie door middel van lezen of het doen van experimenten is het zeer verleidelijk om er steeds weer iets nieuws bij te betrekken. En hoewel dit potentieel interessante en mooie data voor je proefschrift kan opleveren, moet je van tevoren bepalen wanneer je stopt met het betrekken van nieuwe informatie in je onderzoek.

Meer hierover kun je lezen op bladzijde 58, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Cursussen

Als promovendus ben je verplicht een aantal cursussen te volgen, van je onderzoeksschool en/of van de faculteit of afdeling. Maar je hebt ook nog ruimte om zelf de cursussen te kiezen. Vergeet verder niet de summerschools en de mogelijkheid om in het buitenland werkervaring op te doen.

Meer hierover kun je lezen op bladzijde 60, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Casus of experiment

Een kernactiviteit tijdens een promotietraject is het verzamelen en verwerken van onderzoeksdata. Dat kan in verschillende disciplines verschillende vormen aannemen. In de ene discipline zal je spreken over een test; in de andere discipline over een experiment of een casus.

Meer hierover kun je lezen op bladzijde 56, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Symposia en congressen

Als regel ga je alleen naar een congres als je zelf ook iets presenteert. Je moet er dus voor zorgen dat je een paper schrijft of poster maakt over je onderzoeksresultaten of de opzet van je onderzoek.

Meer hierover kun je lezen op bladzijde 61, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Afspraken begeleiding

We raden je aan om te overleggen over je planning met je begeleider(s). Zij kunnen je meestal ook helpen een goede inschatting te maken van de tijd die bepaalde onderdelen kosten. Gebruik je planning ook in je overleg. Het is een grote valkuil voor zowel begeleider als promovendus om steeds meer in de vier jaar tijd te willen stoppen.
Meer hierover kun je lezen op bladzijde 62, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Slotfase

Voor de laatste activiteiten van je proefschrift is het goed om vier tot vijf maanden in te plannen. De procedure is voor elke universiteit een beetje anders, maar grofweg moet je met je proefschrift langs de leescommissie, de promotiecommissie, de pedel en de drukker.
Meer hierover kun je lezen op bladzijde 64, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Lucht

Het werkt heel goed om na de afronding van iets groots een pauze te nemen en weer op te laden. Meestal ga je dan met nieuwe energie en vaak ook met frisse ideeën aan het werk. Dat betekent niet dat je die tijd ‘vrij’ moet nemen, maar wel vrij moet houden.

Meer hierover kun je lezen op bladzijde 66, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Vakantie

Vergeet bij het plannen van je werk niet om ook je vakantie te plannen. Wanneer je dat niet doet, zal deze vaak in de knel komen.

Meer hierover kun je lezen op bladzijde 66, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Blanco

Noteer hier een andere activiteit die je een plaats wilt geven in het planningsysteem voor promoties. Gebruik voor elke activiteit een apart kaartje.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Risicoanalyse

Maak ook een risicoanalyse. Allereerst maak je een inschatting met behulp van het schema uit hoofdstuk 2. Voor de risico’s die een grote kans hebben om op te treden en voor risico’s met een groot effect moet je meteen actie ondernemen.

Meer hierover kun je lezen op bladzijde 63, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Indienen en herschrijven artikel

Wanneer je begeleiders je concept-artikel hebben goedgekeurd, kun je het indienen bij een wetenschappelijk tijdschrift. Vergeet niet om dit succes te vieren!
Helaas wordt je artikel niet altijd geaccepteerd. Wanneer dat wel het geval is, moet je in korte tijd meestal flink wat aanpassingen doen.
Meer hierover kun je lezen op bladzijde 59, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Beurzen aanvragen

Wanneer je streeft naar een loopbaan in de wetenschap, is het verstandig om aan het eind van je contract tijd te reserveren voor het schrijven van een beursaanvraag. Hou er wel rekening mee dat elk programma slechts één keer per jaar een periode heeft waarbinnen je je voorstel moet insturen.
Meer hierover kun je lezen op bladzijde 63, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Verdediging

Goed project management begint met nadenken over het eindresultaat. Ook al is dan nog lang niet alles duidelijk en heb je nog geen resultaten, je weet toch al wat het gaat worden: een boek! Meestal is dat een bundeling van je artikelen met een introductie- en conclusie-hoofdstuk.
Meer hierover kun je lezen op bladzijde 55, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

Buitenland

Het kan interessant zijn om een paar maanden te gast te zijn bij een buitenlands onderzoeksinstituut. Je kunt daar een deel van je onderzoek uitvoeren en leert dan wellicht nieuwe specifieke onderzoekstechnieken. Ook is het waardevol om een andere wetenschappelijke cultuur te leren kennen.
Meer hierover kun je lezen op bladzijde 66, Projectmanagement for PhD’s (2017)

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats. Klik er vervolgens op om het te bewerken.

t/m

Klik om te bewerken